Tjänster inom fastighetsrätt · Icke-EU Köpare

Fuster & associates
Icke-EU Köpare

Vi tillhandahåller tjänster för icke EU-medborgare som vill köpa en fastighet i Spanien såväl som för de som redan äger en spansk fastighet. Våra tjänster täcker invandringslagstiftning och militära tillstånd.

Fuster & associates
Spanskt uppehållstillstånd (Golden Visa)

Golden Visa-tillståndet tillåter icke EU-medlemmar att erhålla ett spanskt uppehållstillstånd vid förärv av en egendom vars pris är 500 000 € eller mer.

Spanish golden visa

Golden Visa tjänst: 1 500 € + MOMS

Skyndsamhet + Inkluderande av familj  + Permanent uppehållstillstånd + Varaktighet + Rörlighet inom Schengenområdet  + Ansökningsperiod + Godkännande  + EU-Medborgarskap

SKYNDSAMHET

Ge råd och assistera för att säkerställa att tillståndet erhålls så fort som möjligt

INKLUDERANDE AV FAMILJ

Säkerställa att alla familjemedlemmar är inkluderade i ansökan (make och barn upp till 18 år)

PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Kan ansökas efter 5 års permanent boende

VARAKTIGHET

Den investerade fastigheten kan säljas när denna 5-årsperiod har löpt ut

RÖRLIGHET INOM SCHENGENOMRÅDET

Obegränsad fri rörlighet inom EU/Schengenområdet

ANSÖKNINGSPERIOD

Det tar högst 20 dagar för myndigheterna att bearbeta ansökningarna

GODKÄNNANDE

Normaltsätt brukar endast en kriminell bakgrund hindra ett godkännande

EU-MEDBORGARSKAP

Med spanskt medborgarskap får man automatiskt ett EU-medborgarskap

Fuster & associates
Vanligt uppehållstillstånd och arbetstillstånd

Vi hjälper kunder med att erhålla uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Spanien.

standard

Residency visas service – Pris på förfrågan

Hantering + Juridisk representation + Skyndsamhet + Garanti

HANTERING

Professionell hantering av hela ansökningsprocessen

JURIDISK REPRESENTATION

Vi representerar våra kunder på deras ambassad

SKYNDSAMHET

Effektiv och snabb hantering av alla ärenden

GARANTI

Vi ger våra kunder den bästa möjliga förutsättningen för att få ett uppehållstillstånd

Tjänster för arbetstillstånd

Lämplighetsbedömning + Hantering + Garanti

LÄMPLIGHETSBEDÖMNING

Vi kontrollerar att du uppfyller kriterierna

HANTERING

Vårt expertteam kommer att ta hand om ansökningsprocessen

GARANTI

Vi garanterar att vi kommer att ge dig den bästa möjliga förutsättningen för att beviljas tillståndet

Fuster & associates
Militärt tillstånd

Icke EU-medborgare behöver ofta ett militärt tillstånd för att kunna förärva en fastighet i Spanien och vi erbjuder heltäckande tjänster för att kunna erhålla tillståndet.

military_permits

Militärt tillstånd – Pris på förfrågan

Ansökan + Officiell representation + Yrkesmässighet

ANSÖKAN

Vi ansöker om tillståndet via försvarsministeriet

OFFICIELL REPRESENTATION

Vi tar hand om all kommunikation med myndigheter

YRKESMÄSSIGHET

Vi ser till att procedurerna följs och att tillståndet beviljas så fort som möjligt.

Icke-EU-köpare

Begära mer informationService of interest


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR