Over ons · Case studies

Fuster & Associates zorgt er voor dat alle processen en zaken die we voor onze rekening nemen met succes worden afgerond, met klantspecifieke oplossingen voor elk probleem.

Hieronder leest u meer over gevallen waarin we onze cliënten hebben kunnen helpen dankzij onze expertise en innovatieve oplossingen.

Dhr. Johnson: aankoop van onroerend goed

Probleem: Dhr. Johnson had vernomen dat zijn erfgenamen € 200.000 aan successierechten zouden moeten betalen bij het erven van zijn onroerend goed.

OplossingWij adviseerden dhr. Johnson het genotsrecht te kopen van het onroerend goed, waarmee hij het recht behield het onroerend goed te blijven gebruiken, terwijl het bezit op naam van zijn kinderen kwam te staan. Hierdoor hoefden de kinderen van dhr. Johnson geen exorbitant hoge successierechten te betalen voor de nalatenschap.

 

Dhr. Claes: aankoop van onroerend goed

Probleem: Dhr Claes moest een hypotheek afsluiten in België om de kosten van de aankoop van een onroerend goed in Spanje te kunnen dekken, maar moest daarvoor een vóór-aankoop contract tekenen om de woning te kunnen reserveren, waarbij een aanbetaling van € 10.000 werd verlangd.

OplossingWij adviseerden dhr. Claes een annuleringsclausule toe te voegen aan zijn contract waardoor, indien de hypotheek uiteindelijk niet werd verleend, hij de aanbetaling van € 10.000 terug zou krijgen.

Uiteindelijk lukte het dhr. Claes inderdaad niet de gewenste hypotheek te krijgen van zijn bank en dankzij de toegevoegde clausule kreeg hij wel zijn aanbetaling van € 10.000 terug.

Dhr. & Mevr. Burns: Terugvordering betalingen in termijnen

Probleem: Dhr & mevr. Burns hadden betalingen in termijnen gedaan aan projectontwikkelaar Huma maar de BMN bank had hen niet de wettelijk vereiste bankgarantie gegeven, hetgeen betekende dat ze hun geld niet terug zouden krijgen indien de projectontwikkelaar zijn contractuele verplichtingen niet na zou komen.

OplossingFuster & Associates vertegenwoordigde het echtpaar Burns en daagde de bank voor de rechter voor het niet verschaffen van de bankgaranties die het geld van het echtpaar zouden hebben beschermd. De bank stemde in met onze eisen nadat duidelijk was gebleken dat hun positie onverdedigbaar was en dat het echtpaar recht had op het geld, plus rente en vergoeding van alle juridische kosten.

Dhr. & Mevr. Dupont: Fiscaal beroep

Probleem: Dhr & mevr. Dupont hadden in 2013 een woning gekocht in Orihuela Costa en dit onroerend goed, waarvan zij dachten dat het een echt koopje was, verzekerd. Zes maanden later kregen ze ineens een brief van de Spaanse belastingdienst dat ze € 5.200 belasting moesten betalen op de aankoop, aangezien de officiële waarde van de woning hoger was dan de koopprijs.

OplossingHet echtpaar vroeg vrienden om raad en die adviseerden hen contact op te nemen met Fuster & Associates. Wij onderzochten de zaak en adviseerden hen een beroepsprocedure in te stellen. Wij regelden het fiscaal beroep voor hen, waarbij ze uiteindelijk in het gelijk werden gesteld, zodat de extra belastingaanslag niet hoefde te worden betalen.

Mevr. Hansson: Erfenis

Probleem: Mevr. Hansson had in 2008 samen met haar man een woning gekocht in Spanje. Drie jaar later overleed haar man. Hij had helaas geen Spaans testament gemaakt waardoor het erfrechtproces een moeilijke aangelegenheid leek te gaan worden. Mevr. Hansson besloot daarom in deze voor haar toch al moeilijke rouwperiode het erfrechtproces niet door te voeren. Drie jaar later wilde Mevr. Hansson de woning te verkopen maar dit bleek onmogelijk aangezien hij officieel nog op beider naam stond.

OplossingMevr. Hansson had onze firma al in de arm genomen voor de eigendomsoverdrachtprocedure voor de verkoop van haar huis en toen we stuitten op dit probleem informeerden we haar onmiddellijk over de noodzaak van een erfrechtproces. Wij vertegenwoordigden haar in het proces en onderhielden ook de communicatie met de Zweedse advocaten waarna uiteindelijk het volledige eigendom werd overgedragen aan Mevr. Hansson. Hoewel de zaak succesvol werd opgelost, waren de diverse heffingen en belastingen helaas veel hoger dan indien Mevr. Hansson het proces direct na overlijden van haar man was begonnen.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR